• Print
  • + Del Side

2019 har været et flyvende forrygende år for Fyn som filmregion

FilmFyn startede året med at Odense og Kerteminde blev tilføjet ejerkredsen som følge af en politisk aftale mellem alle Fyns kommuner (med undtagelse af Middelfart).

Nu har vi et filmvenligt Fyn (næsten) uden grænser hvor filmproduktionerne får et endnu større udvalg i valg af lokationer, og en endnu bedre mulighed for at få etableret produktionsselskaber og andre firmaer med relation til filmproduktion. Alt sammen takket være de fynske kommuners gode evner til at stå sammen om kultur og erhverv.

Regeringens aftale med Folketingets politikere – den såkaldte filmaftale – løber ligeledes fra 1. januar 2020 og de kommende 5 år. Filmaftalen har ændret rammerne for dansk filmproduktion, i og med at der blev flyttet midler til de to regionale filmfonde, Den Vestdanske Filmpulje i Århus og FilmFyn. Filmaftalen betyder, at FilmFyn frem til 2023 får tilført 24 mio. kr. om året til støtte af spillefilm og dokumentarfilm. Midlerne tilføres under forudsætning af at kommunerne opretholder sin medfinansiering og understøtter synergien mellem FilmFyns solide lokale fundament og tilførelsen af statslige midler.

Det var derfor helt nye rammer for FilmFyn da jeg startede den 1. februar i år. Med en stor indsats fra medarbejderne var FilmFyn allerede den 5. april i stand til at offentliggøre ny støttepolitik og åbne op for ansøgninger. Siden da er det gået i et hektisk tempo med stor interesse for at producere og fortælle historier her på Fyn: I runde tal (også for at illustrere hvor mange gode historier der findes) har FilmFyn i 2019 indgået hele 37 kontrakter omfattende produktions- eller udviklingsstøtte til dokumentarfilm, spillefilm, tv-serier og talentudviklingsfilm.

Folketingets politikere ønsker med filmaftalen “film fra hele landet”. Og det leverer Fyn? Når FilmFyn støtter film er det ud fra kvalitetsmæssige og markedsmæssige kriterier kombineret med en vurdering af “Den fynske dimension”. Den fynske dimension indeholder bl.a.: Er det en original fynsk fortælling? Er der fynske billeder i filmen? Bliver der lagt omsætning på Fyn til leverandører mv.? Vil produktionen engagere fynske filmfolk og skuespillere? Tager man fynske trainees med på produktionen? Og hvis man alene kigger på det fynske forbrug, så viser en foreløbig opgørelse for produktioner støttet i 2019 at der er skabt direkte omsætning i FilmFyns kommuner på ca. 45 mio. kr.

Det er også med tilfredshed og stolthed at FilmFyn kan vise en stor bredde i de støttede film. Når man ser på FilmFyns støttelister på fondens hjemmeside, kan man finde den brede folkelige komedie, gyseren, børnefilmen, den historiske film, den debatskabende dokumentar – ligesom vi har haft mulighed for at igangsætte debuterende fynsk talent.

Med nøgleord som “kultur” og “vækst” er filmstøtten som motor for at udvikle Fyn sat i gang. Og der er således skabt et grundlag for de næste trin i strategien, nemlig etablering af uddannelser af kreative filmteknikere som det første, og et kig ind i en synligheds- og turismestrategi som det næste.

Lettere forpustet går FilmFyn nu på juleferie – og med en tak til de fynske borgere, der altid stiller op når der er filmproduktioner i deres områder, en tak til de fynske kommunalpolitikere, der har lagt grundlaget for FilmFyn, og en filmbranche, der leverer den ene gode historie efter den anden, så vil FilmFyn ønske alle en glædelig jul!

De bedste hilsner,
Klaus Hansen