• Print
  • + Del Side

STILLINGSOPSLAG: Direktør for FilmFyn A/S

FilmFyn er et aktieselskab ejet af en række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. Selskabet er primært finansieret af kommunerne, men har også via Kulturregion Fyn modtaget kulturmidler fra Kulturministeriet, der overtog forpligtelserne fra det tidligere Fyns Amt. Med det nye medieforlig og filmforlig ændres finansieringen markant, både i størrelsen af beløbet til investeringer, men også i forholdet mellem kommunale og statslige midler. 

Selskabets formål er at skabe erhvervsmæssig vækst og beskæftigelse ved investering i spillefilm, kort- og dokumentarfilm, talentudviklingsfilm og TV-fiktion, der helt eller delvis produceres på Fyn, Langeland og Ærø, alt med henblik på fremme af filmkunst og filmkultur i området. Herudover støttes en række andre initiativer med henblik på talentudvikling og markedsføring. Per den 1. januar 2019 forventes selskabets årlige omsætning at være på cirka 35 millioner kroner. 

Direktør for FilmFyn A/S 

Vil du stå i spidsen for at udvikle det fynske filmmiljø og kan du synliggøre FilmFyns værdiskabelse? 

FilmFyn har udviklet sig til at blive et kulturelt fyrtårn i landsdelen, og efter indgåelsen af de nye medie- og filmforlig er der skabt helt nye muligheder for udvikling af de regionale filmfonde som reelle filmkraftcentre uden for hovedstadsområdet.  

Hovedfokus for 2019 og fremadrettet vil fortsat være det fynske filmmiljø, men med mere end en fordobling af det årlige investeringsbeløb er det helt nødvendigt, at vi kan tilbyde producenterne en endnu bredere palet af kompetencer og muligheder, herunder udvikling af den visuelle industri. Det forventes, at der med forøgede investeringsmidler følger en række nye vilkår.  

Kreativ og strategisk profil med politisk tæft 

Det bliver din opgave at implementere de nye vilkår og en ny strategi. Du tegner selvfølgelig firmaet udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige drift og ledelse af selskabet som p.t. består af 5 medarbejdere inkl. direktøren. 

Du skal kunne identificere de filmprojekter, der vil have størst værdi i forhold til den nye strategi og inden for FilmFyns formål om fremme af filmkunst og filmkultur. Du skal forhandle størrelsen af investeringen og lave indstilling af projektet eller produktionen til bestyrelsen for FilmFyn. 

Du kan med stærk politisk tæft formulere og argumentere for FilmFyns værdiskabelse for Fyn, Langeland og Ærø.  

Der er flere veje ind til denne stilling, men kendskab til film og/eller tv-produktion er en absolut fordel. Du kan dog også have din ledelseserfaring fra andre beslægtede kreative erhverv, men du skal kunne navigere i et kompliceret miljø med mange både offentlige og private interessenter såsom kommuner, styrelser, ministerier, politikere, private investorer og virksomhedsejere.  

For at sikre lokal forankring og udbygning deltager du i rigtig mange regionale netværksarrangementer som repræsentant for FilmFyn. Derfor forventer vi, at du enten er bosiddende på Fyn eller at du inden for en nærmere aftalt tidsramme vil kunne flytte hertil. 

FilmFyn ønsker tiltrædelse snarest muligt. 

Praktiske oplysninger 

For yderligere information om stillingen kontakt bestyrelsesformand Ulla B. Østbjerg, tlf. 40 30 99 83 eller direktør Bo Damgaard, tlf. 40 30 99 78. 

Kortfattet ansøgning bilagt cv sendes til bestyrelsesformand Ulla B. Østbjerg, ubo@oestbjerg.eu, mærket ”FilmFyn ansøgning”.  

Ansøgningsfrist: 23. november 2018.