• Print
  • + Del Side

Dokumentarfilm – nyt ben i FilmFyns støttepolitik

Filmaftalen giver FilmFyn et medansvar for at støtte dansk dokumentarfilm. På den baggrund er FilmFyns sigtelinjer for støttepolitik på dokumentarfilm nu godkendt af FilmFyns bestyrelse.

Dokumentarfilm er i denne kontekst film i filmlovens og filmaftalens forstand. Meget kort beskrevet bliver afgrænsningen lavet mellem den personlige, instruede dokumentar som er ”en film” over for den journalistiske dokumentar. FilmFyn ønsker at støtte et bredt udbud af dokumentarfilm over filmaftalens 5-årige periode.

Der er en sigtelinje på at anvende 4,7 mio. kr. årligt, hvor der afsættes:

  • i alt 1,6 mio. kr. til udviklingsstøtte. Forventningen er at kunne give 6-10 udviklingsstøtter på gennemsnitligt 200.000,- kr.
  • i alt 3,1 mio. kr. til 6-8 produktionsstøtter på gennemsnitligt 400.000,- kr.

Der ligger en direkte forpligtelse på at 25% af midlerne skal være til projekter rettet mod børn og unge (her må format og distribution også variere for at ramme målgruppen).

Herudover er det målsætningen at FilmFyn kommer årligt kommer til at støtte:

  • 1-2 internationalt orienterede film om året.
  • 2-3 danske, nationalt dagsordenssættende.
  • 1-2 hvor fortællingen er fynsk forankret.

Som på FilmFyns øvrige støtteområder er det en følge af at FilmFyns ejerkommuner bidrager økonomisk til den nationale filmpolitik, at de film FilmFyn støtter har en fynsk dimension.

Udover at kravet om fynsk dimension kan imødekommes på fynsk forankrede fortællinger, så kan den også opfyldes produktionelt. Der er et spirende dokumentarmiljø på Fyn, både blandt etablerede selskaber, der primært arbejder med tv-dokumentar, men også blandt yngre dokumentarister, som vil kunne indgå på forskellige niveauer i den type produktioner som FilmFyn støtter.

Ansøgere til FilmFyns dokumentarpulje bør orientere sig om ansøgningsproces, vilkår, kriterier, ansøgningsskema, m.m. – som alt sammen findes på FilmFyns hjemmeside – www.filmfyn.dk.