• Print
  • + Del Side

Et anderledes og travlt år på FilmFyn

Dansk film har i 2020 sikret biografernes overlevelse. På FilmFyn er vi stolte over, at de FilmFyn støttede film RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE, MADKLUBBEN, ERNA I KRIG og FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE i lang tid har domineret i top 5 i tilskuerantal i biograferne. Alle film med tydelige fynske aftryk. Den mest sete biograffilm i 2020, DRUK, nærmer sig danmarksrekord i tilskuertal, og er, efter at have modtaget den europæiske filmpris, nu på vej mod en Oscar.
Selvom successen skal ses i lyset af fraværet af amerikanske film, så er det film der under denne krise har haft stor betydning. Det har de haft både for de fynske biografer, og for det publikum der sætter pris på biografturen som en sikker oplevelse, når de film der er på plakaten, er af høj kvalitet.

Successen bør føre til en medalje til dansk film, som i årets sundhedskrise bekræfter sin kulturelle værdi – med lidt flotte ord, er dansk film lige nu det demokratiske motionscenter for hele landet.

Bagsiden af medaljen er, at mange film er påført store ekstraomkostninger på grund af forårets nedlukning. Især de film der havde premiere umiddelbart efter landets genåbning, havde væsentlig færre tilskuere end forventet. Den seneste nedlukning har især ramt den FilmFyn støttede spillefilm LILLE SOMMERFUGL, fordi biograferne nu i hele landet er blevet lukket kun få dage efter filmens premiere. Det er ubærligt især for produktionsselskabet og instruktør Søren Kragh-Jacobsen, men også for FilmFyn.

Dansk dokumentarfilm er også ramt. Dokumentarfilm har generelt lange udviklingsforløb, der er meget mere afhængige af udefra kommende faktorer end spillefilm er. Dokumentarfilm, som FilmFyn har udviklings- eller produktionsstøttet i 2019, er generelt først færdige et par år efter. Sundhedskrisen har derfor betydet, at der er flere dokumentarfilm som har fået forlænget deres udviklingsproces – med yderligere omkostninger til følge. I FilmFyn kan vi dog glæde os over, at 2021 forventeligt vil bringe fynsk premiere på 11 dokumentarfilm. Heriblandt har alle film en produktionel tilknytning til Fyn, og 2-3 har også Fyn som geografisk udgangspunkt for fortællingen.

FilmFyns medarbejdere går på juleferie lige så forpustede som i 2019. På trods af dansk films situation, sundhedskrisens restriktioner og anbefalinger der har medført nedlukning og stort brug af hjemmearbejde, så har der været stort tryk på ressourcerne.

FilmFyn har på årsbudgettet for 2020 ydet produktionsstøtte til syv spillefilm og otte dokumentarfilm, en tv-serie og tre talentfilm. Hertil kommer de projekter, der har fået udviklingsstøtter. Alt i alt over 30 støttebevillinger er det blevet til. Hertil kommer de mange henvendelser og forespørgsler om støtte, der ikke fører til en egentlig ansøgning af forskellige årsager, men som underbygger FilmFyns løbende og tætte dialog med branchen omkring os. Og i den forbindelse skal også nævnes det nære og gode samarbejde med Det Danske Filminstitut og Den Vestdanske Filmpulje, hvor vi tilsammen – og hver for sig – sætter de offentlige støtterammer for dansk film.

Herudover har der i 2020 været syv spillefilm og en tv-serie i optagelse på Fyn – og ni planlagte premierer. Vores filmpædagogiske indsats i form af mobilfilmkonkurrencen EDIT 24 er nu oppe at køre igen med over 3.700 tilmeldte skoleelever, efter at have været ramt af nedlukningen i foråret. Det er derfor ikke overraskende at møde mange fynboer der kvitterer for den store filmaktivitet. Den afspejles også i indsatsen fra FilmFyns medarbejdere der, sideløbende med produktionerne, også arbejder med strategiske indsatser (bl.a. rekruttering, talentudvikling, turisme m.m.) og administrative opgaver, herunder digital omlægning af FilmFyns sagsbehandling.

Det er jo fantastisk at mærke opbakningen fra Fyn i alt hvad vi laver. Det ser vi i form af borgere der stiller op og bidrager til produktionerne, de kommunale organisationer, herunder turist- og erhvervsorganisationer der står på hovedet, når vi kommer med premierer, uddannelsesinstitutioner der bruger ressourcer på at udvikle uddannelsestilbud, og ikke at glemme det fynske filmmiljø der stiller med kvalificerede medarbejdere til alle produktioner, og som spirer med nye fynske virksomheder, særligt inden for post-produktion.

Det er så tydeligt at mærke en samlet opbakning bag Fyn som “film-ø”. Den brede opbakning kan tilskrives den aktive og finansielle støtte fra FilmFyns ni ejerkommuner. Tak for det – og tak til FilmFyns bestyrelse, der giver god og vigtig opbakning til vores arbejde.

På hele FilmFyns vegne skal jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Klaus Hansen
Administrerende direktør