• Print
  • + Del Side

Et travlt, produktivt og spændende fynsk filmår i 2021

I denne uge offentliggøres nomineringerne til årets Robert pris. 7 FilmFyn-støttede film nomineret i i alt 28 kategorier. Og med flere film der har succes på de internationale festivaler, så er 2021 et rigtig godt fynsk filmår.

I det forgangne år har vi opnået meget i det fynske filmmiljø: Vi har fået styrket rammerne for den regionale talentudvikling rettet mod spillefilm. Den Vestdanske Filmpulje, New Danish Screen på Det Danske Filminstitut og FilmFyn har igangsat det fælles landsdækkende talentudviklingsinitiativ “Nye steder – nye stemmer”. Initiativet er et forløb for talenter, der kan udvikle deres spillefilmprojekt i professionelle rammer. Ét fynsk projekt er i gang med et forløb under ”Nye steder – nye stemmer”, og vi glæder os til resultatet.

Omkring 40 film har fået udviklings- og/eller produktionsstøtte i 2021. Herudover har FilmFyn suppleret med pressebesøg, premierer og kommunikation, når det går filmene godt i ind- og udland. Støtten til tv-serier, dokumentarfilm og spillefilm der bliver optaget og produceret på Fyn, er omdrejningspunktet for målsætningerne om udvikling af fynske filmarbejdspladser der skal medvirke til at gøre Fyn synlig som kulturregion, og til at styrke fynske børn og unges forståelse for film og medier. Alt hvad vi laver på FilmFyn skal ses inden for disse mål.

Men vi kan ikke gøre det alene. Ejerkommunernes økonomiske og aktive støtte er afgørende. Hertil kommer et nærmest dagligt samarbejde med de øvrige fynske filmaktører (bl.a. OFF, Filmværkstedet, 18 Frames, SDU Manus, SVEND) og ikke mindst, samarbejdet med de fynske turist- og erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre organisationer, virksomheder og enkeltpersoner.

Det skal særligt nævnes, at vi i 2021 fik taget hul på spørgsmålet om uddannelse af nye medarbejdere til produktion af film- og tv-serier. UCL påtog sig opgaven med at udvikle en uddannelse til produktionsafdelingen. Og SDE har på deres frisøruddannelse indført et tilvalgsfag og etableret et AMU-kursus – der skal give nyuddannede, såvel som færdiguddannede et grundkursus i filmproduktion. Begge initiativer er med til at imødekomme et samlet branchebehov for nye medarbejdere og vil være med til at understøtte udviklingen af den fynske branche.

Til slut en tanke til de fynske biografer. Vi har i alt 17 af sin slags på Fyn – hvad enten det er forenings- eller privatdrevne biografer – er de alle sammen drevet med stor entusiasme og det er altid en stor fornøjelse at have arrangementer sammen med dem.

Filmåret 2021 slutter desværre med at biograferne på grund af corona-nedlukning samlet set har solgt mindre end halvdelen af de billetter, som de plejer at sælge. Det er i biograferne filmenes kreative og publikumsmæssige succes første gang bliver målt. Biograferne er vigtig for alle dem der står bag filmen, og er vigtig for FilmFyn, der er med til at støtte filmene. Vi må derfor klamre os til de optimistiske meldinger der i disse dage kommer fra eksperterne om, at vi i 2022 kommer til at se lyset for enden af den mørke corona-tunnel.

Med dette håb for 2022, skal jeg takke for samarbejdet i 2021, både til alle Jer der står bag de film som FilmFyn har støttet og en tak for samarbejdet til alle der er med til at aktivt understøtte FilmFyns målsætninger.

Den brede opbakning til FilmFyn og FilmFyns resultater i 2021, kan tilskrives støtten fra FilmFyns ni ejerkommuner. Tak for det – og tak til FilmFyns bestyrelse, der altid giver god og vigtig opbakning til vores arbejde.

Godt nytår.

Klaus Hansen
Administrerende direktør