Vælg film
  • Print
  • + Del Side

Slagtebænk Dybbøl – Historien om Slaget ved Dybbøl 1864

Instruktør og manuskript: Klaus Birch
3D-animationer: Jesper Østergaard
Fotograf: Jesper Jørgensen
Klip: Anders Møller-Nielsen
Reenactment instruktør: Leon Nørgaard
Produktion: B-film  www.bfilm.dk

Om filmen 

Dokumentarfilmen “Slagtebænk Dybbøl” fortæller om de to danske brødre og officerer, Ernst og Emil Schau, der deltager i 2. slesvigske krig. Brødrene har koner og børn i København, og gennem deres breve fortælles historien om livet som soldat i det iskolde og undergangsprægede felttog, som den danske hær er ude i i vinteren 1864.

Et felttog, der kulminerer i Slaget ved Dybbøl den 18. april 1864. Her er den danske hær oppe mod en pro- fessionel preussisk hær, der talmæssigt og teknologisk er sin danske modstander overlegen. Brødrene havner midt i de værste kamphandlinger, hvilket får fatale følger for dem og deres familier.

Filmen er baseret på forfatteren Tom Buk-Swientys bestseller af samme navn og brødrenes historie bliver sat ind i et perspektiv, der omfatter de politiske og kulturelle omstændigheder, der førte til krigen.

I filmen bruges banebrydende nye visuelle virkemidler, så som 3D-animationer, der kombineres med originale stillfotos og reenactment-optagelser.

Gennemgående fortællere er de to eksperter, museums- leder Bjørn Østergaard fra Historiecenter Dybbøl Banke og forfatter og journalist Tom-Buk Swienty, der mesterligt indfanger både de indviklede politiske forhold og den menige soldats hverdag og kvaler.

Filmen er produceret med støtte fra FilmFyn, Undervisningsministeriet, Nordea-fonden, Augustinus Fonden og Bikubenfonden. Den stilles til rådighed for uddannelsesinstitutioner via UNI C’s materialeplatform.

Filmen er sendt første gang på DR K den 18. april 2014.