• Print
  • + Del Side

Filmaftale på plads: nye perspektiver for filmen på Fyn

Den nye filmaftale med en økonomisk ramme på knap 560 mio. kr. om året er netop indgået som en bred aftale mellem alle partier. Aftalen gælder i perioden 2019-2023. FilmFyn får i 5-årsperioden hvert år tildelt 23.7 mio kroner. Det samme gælder Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus. Med aftalen fordobles FilmFyns nuværende finansiering, der i det nye år forventes at lande på mere end 35 mio. kroner.

På Fyn er vi begejstret for den nye filmaftale. Filmaftalen er et bidrag til at underbygge den kulturelle balance i Danmark, siger FilmFyns direktør, Bo Damgaard og fortsætter: – Jeg tror det er vigtigt, at vi alle sammen oplever, at politikerne vil et Danmark, der hænger sammen. Også når det drejer sig om film, tv-serier og talentudvikling.

Jeg vil gerne takke både filmordførerne, men også vore ejerkommuner og de folkevalgte på Fyn, som har bidraget til vores mission: at skabe filmkultur, udvikling og vækst i landsdelen. Nu har vi for alvor chancen for at skabe et solidt filmmiljø, der i endnu højere grad kan udvikle vore unge filmfolk på Fyn. Samtidigt skal vi skal stimulere udviklingen af flere historier, der tager udgangspunkt i vores landsdel, siger Bo Damgaard. – Jeg tror på, at både fynske produktionsselskaber og indholdsproducerende virksomheder fra andre dele af landet nu kan se mulighederne for at ekspandere på Fyn.

Den nye filmaftale træder i kraft den 1. januar 2019 og de kommende uger venter der intense forhandlinger med ministeriet og branchen om, hvordan de nye midler skal forvaltes i detaljer.

Hele aftalesteksten kan downloades her:
Filmaftale 2019-2023

For mere information, kontakt Bo Damgaard: bo@filmfyn.dk / mobil 4030 9978