• Print
  • + Del Side

FilmFyn åbner op for ansøgninger den 5. april

FilmFyn åbner op for ansøgninger den 5. april

FilmFyns bestyrelse har godkendt retningen for FilmFyns aktiviter de kommende år med fokus på støtte og investeringer i film og tv-serier som motor for etablering af nye arbejdspladser og styrket synlighed af Fyn, herunder Fyn som center for film- og medieproduktion.

Bestyrelsen har endvidere godkendt målsætninger, kriterier og retningslinjer for anvendelsen af de nye statslige støttemidler fra Filmaftalen 2019 – 2023.

Da vi forventer inden for få dage at kunne indgå aftale med Det Danske Filminstitut om rammerne for FilmFyns anvendelse af de statslige støttemidler (herunder spørgsmålet om de regionale filmfonde kan yde udviklingsstøtte), kan vi derfor offentliggøre, at FilmFyn åbner op for ansøgninger den 5. april 2019 kl. 10.00. På det tidspunkt vil alt relevant ansøgningsmateriale (vilkår, vejledninger, vurderingskriterier, ansøgningsskema) være at finde på www.filmfyn.dk.

FilmFyn indfører ikke ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger fortløbende.

FilmFyns mission
FilmFyn støtter og investerer i kunstnerisk interessante og dagsordensættende produktioner, som skaber omtale og synlighed af Fyn og understøtter udviklingen af produktionsmiljøet i FilmFyns område.

FilmFyn støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelse, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark.

FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier.

Nye vurderingskriterier med større fokus på fynske kreative arbejdspladser og synlighed
FilmFyn skal med de statslige midler i samarbejde med Det Danske Filminstitut og Den Vestdanske Filmpulje være med til at løfte en række nationale målsætninger for danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm. Her er bl.a. fokus på at løfte dansk films markedsandel i biograferne og antallet af film, der udtages til A festivaler. Den forpligtelse vil afspejles i FilmFyns nye vurderingskriterier.

Siden etableringen af FilmFyns støtte- og investeringskoncept i 2003 har produktionernes forbrug i de fynske ejerkommuner – det såkaldte regionale spend – været styrende for FilmFyns støtteudmåling.

De statslige midler fra Filmaftalen medfører forandringer i dette koncept. De statslige midler er kulturmidler med målsætninger fastsat i Filmaftalen 2019 – 2023.

FilmFyns statslige midler er støttemidler, der i henhold til Filmaftalen 2019 – 2023 er underlagt DFI’s tilbagebetalingskrav. De statslige midler er derfor ikke investeringsmidler. FilmFyns kommunale midler kan som hidtil anvendes som investeringsmidler, hvor der kan indgå medejerskab og tilbagebetaling.

FilmFyns strategiske fokus er at anvende fondens støttebudget som investering til at få etableret nye, kreative arbejdspladser inden for film- og medieproduktion. Det vil derfor indgå som et vurderingskriterie – blandt andre – i hvor stor udstrækning produktionen beskæftiger og uddanner fynsk forankret arbejdskraft – enten direkte på produktionen eller hos underleverandører.

Desuden vil FilmFyn øge sit fokus på produktioner, der synliggør Fyns kulturelle særkender og har en fynsk forankring i det fortællemæssige udgangspunkt.

2 spor – 4 ordninger
FilmFyns midler består af statslige støttemidler fra Filmaftalen 2019  -2023 og kommunale investeringsmidler fra fondens fynske ejerkommuner. Der er derfor to spor i fondens politik, som rummer i alt fire ordninger.

SPOR 1: Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm
FilmFyns midler fra Filmaftalen: i alt 23,7 mio. kr. i år 2019

SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier
og produktionsstøtte til fynske talentfilm

En del af FilmFyns kommunale midler fra fondens ejerkommuner: i alt 4,1 mio. kr. i år 2019

FilmFyn vil i 2019 have fire støtteordninger:

  • Spillefilm
  • Dokumentarfilm
  • Tv-serier
  • Fynske talentfilmDer ville kunne søges til følgende faser i produktionen:
  • Manuskript- og udviklingsstøtte
    (dog ikke under ordningen for Fynske Talentfilm)
  • Produktionsstøtte

 

Herunder ses FilmFyns sigtelinjer for ordningers omfang i 2019.
(Vi skal gøre opmærksom på, at budgettet for tv-serier stort set er allokeret fsva. 2019)