• Print
  • + Del Side

FilmFyn er med til at monitorere diversiteten i dansk film

Film fra hele landet; etnisk mangfoldighed; sociale og geografiske forskelle i rekrutteringen af medarbejdere til dansk film; kønsbalancen i dansk film. Bag disse stikord ligger der et ønske fra såvel politikere og filmbranche om, at dansk film skal afspejle det danske samfund. Ønsket er blevet udmøntet af Christiansborg i de sidste to filmaftaler – og udover at “Film fra Hele Landet” er blevet udmøntet med statslige støttemidler til FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, så er der blevet iværksat en række konkrete indsatser i et godt samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og branchens organisationer.

Med sigtelinjen om at støtte 4-6 spillefilm og 6-8 dokumentarfilm om året, så har FilmFyn fået en væsentlig position i det danske filmlandsskab – og FilmFyn har derfor en rolle i at understøtte branchens udvikling af dansk films mangfoldighed – geografisk, socialt, etnisk og kønsmæssigt. Som et led i den rolle laver FilmFyn løbende optælling af kønsbalancen i de produktioner, fonden støtter.

Kønsstatistik med årets indgåede aftaler til d.d. – alt inkl: produktionsstøtter, udviklingsstøtter og talentpulje:

Manuskriptforfattere: 25% kvinder, 75% mænd
Instruktører: 29% kvinder, 71% mænd
Producere: 60% kvinder, 40% mænd

Tallene viser en større ubalance på film støttet af FilmFyn end på danske film generelt. Det kan skyldes forskellige statistiske metoder, det kan skyldes at undersøgelsen endnu ikke dækker over et år, det kan skyldes at FilmFyns støttepolitik tiltrækker/afskrækker typer af film, men hovedkonklusionen er ikke til at tage fejl af: der er en ubalance i kønsrepræsentationen i dansk film- og tv-produktion generelt, såvel som produktioner støttet af FilmFyn.

En bedre kønsbalance i branchen fås gennem viden og debat. FilmFyn har nu indledt sit bidrag til viden – og vil løbende følge op med data både på kønsbalance og andre mangfoldighedsparametre.