• Print
  • + Del Side

FilmFyn får tilført 1,5 mio. kr. til at støtte tv-serier

Det er resultatet af en politisk aftale mellem regeringen og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet, der er blevet enige om at fordele det såkaldte merlicensprovenu til DR og det danske producentmiljø. Den Vestdanske Filmpulje (VDF) i Århus får med aftalen ligeledes tilført 1,5 mio. kr.

Partierne bag aftalen sender dermed et vigtigt signal om FilmFyns rolle i et balanceret Danmark inden for film- og tv-produktion. Yderligere støtte til tv-serier giver FilmFyn endnu bedre muligheder for at nå de kulturelle og erhvervsmæssige målsætninger om filmmiljø, vækst og synlighed, der er sat efter at Folketingets partier i 2018 blev enige om at tilføre FilmFyn (og VDF) 24 mio. kr. om året til støtte af spillefilm og dokumentarfilm.

FilmFyn har gennem årene støttet flere store tv-serier: ARVINGERNE, TINKA OG KONGESPILLET, FRED TIL LANDS, DEN SOM DRÆBER – der alle med deres lange produktionsforløb skaber vækst og lokalt sammenhold, når produktionen koncentrerer sig på fynske lokaliteter. Tv-serier med traditionelt store seertal giver god synlighed for Fyn – og vi har brug for de store fælles fortællinger, der samler os, fra alle egne af landet.

FilmFyn får løbende henvendelser om støtte til tv-serier. Aktuelt ligger der omkring 10 stærke projekter, der er særdeles interessante også ud fra et fynsk perspektiv. Med de rammer FilmFyn aktuelt arbejder under, herunder at de 24 mio. kr. fra staten er øremærket til filmstøtte, er det kun muligt at støtte ca. 1 tv-serie årligt. Dette engangsbeløb på 1,5 mio. kr. giver aktuelt en styrkelse af FilmFyns støttemuligheder til tv-serier.

Med aftalens politiske signalværdi er der et godt grundlag for FilmFyns ønske til de kommende medieforligsforhandlinger om en merbevilling, der vil gøre det muligt at støtte 3-4 tv-serier årligt.

Kontakt FilmFyns direktør, Klaus Hansen for yderligere kommentarer.

Kulturministeriets pressemeddelelse om aftalen kan læses her: “Bred Politisk enighed om 89 mio. kr. i håndsoprækning til dansk film og DR”