• Print
  • + Del Side

FilmFyn gør status over 2017 med gode resultater

Fredag d. 6. april holdt FilmFyn generalforsamling, hvor formand Ulla Østbjerg ikke blot gjorde status over 2017, men også over de resultater, som fonden har skabt igennem de seneste fem år.

I det forgangne år har FilmFyn været engageret i 5 spillefilm, 4 tv-fiktionsserier og 2 dokumentarprojekter. Antallet af produktioner på Fyn i 2017 har været højere end det normale gennemsnit, hvilket også afspejler sig i FilmFyns samlede investering, som har været på knap 15 mio. kr. – det skyldes to forhold, nemlig at der i 2017 er brugt flere af midlerne fra Film- og Medieaftalen, og at Assens Kommune i 2017 kom med som fuld ejerkommune bag FilmFyn.

Formanden præsenterede også en effektanalyse af hele FilmFyns virke i perioden 2013 – 2017, som netop er udfærdiget af analysebureauet Seismonaut. Analysen viser blandt andet, at FilmFyns investeringer skaber ringe i vandet, herunder beskæftigelsesmæssige effekter: I perioden 2013 – 2017 har FilmFyn således skabt 46 nye årsværk om året på Fyn og i alt 4,4 årsværk pr. million kroner, fonden har investeret.

Værditilvæksten af FilmFyns investeringer er også forbedret de seneste 5 år. Hvor hver krone FilmFyn investerede i perioden 2007 – 2011 gav en regional værditilvækst på 3,3 kroner, gav hver investeret krone i 2013 – 2017 en værditilvækst på 4,8 krone, svarende til 44 % mere.

Filminvesteringerne og fondens mange andre filmaktiviteter er sammenfattet i FilmFyns illustrerede årsrapport, som kan downloades her:

Tidligere årsrapporter og analyser kan altid ses på:
www.filmfyn.dk/om-filmfyn/analyser_rapporter

FilmFyns bestyrelse 2018

På generalforsamlingen blev følgende medlemmer valgt ind i FilmFyns bestyrelse og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ulla Østbjerg som formand, og Christian Tønnesen som næstformand.

Formand 
For B-aktionær Fionia Fond
Ulla Bækgaard Østbjerg, direktør, Green Forest and Farming ApS

Næstformand
For A-aktionær Faaborg-Midtfyn Kommune
Christian Tønnesen, koncernchef, Faaborg-Midtfyn Kommune

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
For A-aktionær Assens Kommune
Lasse Tajmer, Kulturchef, Kulturhuset Tobaksgaarden

For A-aktionær Faaborg-Midtfyn Kommune
René Szczyrbak, CEO & founder, STV Production A/S & Mayday Film A/S

For A-aktionær Langeland Kommune
Lisa Pihl Jensen, Viceborgmester og sundhedsudvalgformand

For A-aktionær Nordfyns Kommune
Mette Landtved-Holm, Kommunalbestyrelsesmedlem og Formand for Erhvervs-, Kultur- og
Fritidsudvalget Nordfyns Kommune

For A-aktionær Nyborg Kommune
Jan Witzel, journalist

For A-aktionær Svendborg Kommune
Arne Ebsen, Lærer
Martin Larsen, direktør, Radio Diablo

For A-aktionær Ærø Kommune
Carsten Hansen, Selvstændig

For B-aktionær TV 2/DANMARK
Jennifer Green, executive producer, TV 2 Fiktion

Observatører
For Odense Kommune
Anders W. Berthelsen, redaktør, byrådsmedlem, Odense Kommune

FilmFyns aktuelle bestyrelse og advisory board kan altid ses på www.filmfyn.dk/om-filmfyn