• Print
  • + Del Side

FilmFyn har fødselsdag!

FilmFyn fylder 15 år i dag den 4. juni.

FilmFyn er måske et af de mest succesfulde eksempler på, at kultur og erhverv kan gå hånd i hånd. Med investeringer i mere end 90 store titler inden for film og tv-drama, der har skabt kultur, stolthed og store erhvervmæssige effekter i nu 8 kommuner på Fyn, kan FilmFyn se tilbage på 15 markante leveår, hvor opbakningen, forståelsen, men også de målbare effekter er blevet stadig mere markante.

I forbindelse med FilmFyns generalforsamling i år har fonden netop offentliggjort “Effektanalyse af FilmFyn 2013 – 2017”, udarbejdet af Seismonaut, hvor det fremgår at effekten af hver investeret krone i 2013 – 2017 har givet en værditilvækst på 4,8 kroner.

FilmFyns formand, Ulla Østbjerg udtaler:

– Jeg har været med siden starten i 2003 og det har været en udfordrende, succesfuld og spændende rejse med FilmFyn. Man kan måske næsten sige, at hvert år har budt på sine udfordringer, det skyldes nok ikke mindst, at FilmFyns medarbejdere og ledelse altid har sat barren ret højt, og det er svært at argumentere imod. Det er hvert år gået fremad og der er mange sejre at se tilbage på. Lige nu står FilmFyn foran måske et af det helt store skridt fremad. Samtlige 10 fynske borgmestre har appellleret til Folketingets kulturudvalg om oprettelsen af en ‘Danmarkspulje’ – nye midler til fordel for FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje — herefter vil der være grundlag for at tænke på en helt ny strategiplan for udviklingen af FilmFyn. Et arbejde vi med glæde vil kaste os over.