• Print
  • + Del Side

FilmFyn inviterer til informationsmøder for filmbranchen tirsdag d. 9. april i Odense

FilmFyn inviterer til informationsmøder om FilmFyns støttepolitik, støttevilkår og procedurer i forbindelse med ansøgninger mv.

Tirsdag den 9. april afholdes to informationsmøder, henholdsvist formiddag og eftermiddag i Odense. Informationsmødet kl. 10.00 – 12.00 er henvendt til alle producenter, mens informationsmødet kl. 16.15 – 17.30 har særligt fokus for den fynske filmbranche. Alle er velkomne til begge møder.

10.00 – 12.00: Informationsmøde om FilmFyns støttepolitik mv.
Henvendt til alle producenter og potentielle ansøgere til FilmFyns nye støtteordninger. Vi gennemgår FilmFyns støttepolitik, støttevilkår og procedurer i forbindelse med ansøgninger mv. og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Der vil være ankomst og morgenkaffe fra kl. 9.30.

16.15 – 17.30: Informationsmøde med særligt fokus for den fynske filmbranche
Henvendt til den fynske filmbranche: lokale producenter og fynske filmarbejdere og virksomheder. Mødet starter med en kort opsummering af støttepolitik mv. for dem, der ikke kunne deltage i mødet tidligere på dagen. Herefter vil der være orientering om en ny pulje for fynske talenter og drøftelse af, hvad FilmFyn kan gøre for at fynske filmarbejdere kan få ansættelse på spillefilm, dokumentarfilm mv. – og hvad de fynske filmarbejdere selv kan gøre.

Begge møder afholdes på:
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C. (1. sal i mødelokale “Andersen”)

Tilmelding nødvendig til: jeanette@filmfyn.dk med angivelse af, om man deltager i informationsmødet om formiddagen, det fynske filmbranche møde om eftermiddagen eller begge møder.

Mulighed for et begrænset antal individuelle pitch-møder med ansøgere
FilmFyn vil også benytte dagen til at afholde møder med producenter, der ønsker at søge FilmFyn om støtte og som søger om produktionsstøtte ved den kommende ansøgningsrunde på DFIs Markedsordning. Møderne er et indledende pitch, hvor et konkret projekt præsenteres og drøftes førend ansøgning.

Der vil derfor blive afholdt møder af 15-30 minutter mellem kl. 12.00 til 16.00. Send en mail til Julie Linn Milling på julie@filmfyn.dk inden torsdag den 4. april kl. 12.00, såfremt du ønsker at søge FilmFyn ifbm. at du søger produktionsstøtte ved Markedsordningen. Du vil fredag den 5. april blive orienteret om tidspunkt for mødet. Der er mulighed for et begrænset antal møder, hvorfor FilmFyn bestemmer tidspunktet – og såfremt der ikke er tid nok til alle, bliver der fundet alternative datoer.

Disclaimer: FilmFyn har i skrivende stund ikke en aftale med staten/DFI om de statslige filmaftalemidler. Vi har dog en forventning om, at der ikke er afgørende knaster for aftalens indgåelse – men vi må tage et almindeligt forbehold, hvis det modsatte viser sig at være tilfældet.