• Print
  • + Del Side

Forhandlingerne om et nyt medieforlig 2019-2022 er i fuld gang

FilmFyn har sammen med Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus foreslået oprettelsen af en ”Danmarkspulje”, der skal sikre, at 2 x 15 mio. kr. årligt overføres til hver af de to fonde – eventuelt som en del af en ny og større publicservice pulje. Et forslag, der overraskende har samlet støtte fra en samlet dansk filmbranche inklusive Det Danske Filminstitut, og som blev fint promoveret af samtlige 10 fynske borgmestre i efterårets henvendelse til Folketingets Kulturudvalg og af flere af vore fynske folketingsmedlemmer. Midler der på Fyn vil komplimentere de årlige driftstilskud fra de fynske kommuner.

Der er for øjeblikket en risiko for, at de regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, er ved at blive glemt i medieforhandlingernes store dagsorden. De to fonde har i perioden 2015-18 været en del af medieforliget og dermed fordelingen af overskydende licensmidler. Licensen afskaffes til fordel for en skattefinansieret løsning med stor fokus på tv og radio – og hvor er så filmfondene i dette spil?

Uden en større satsning på de regionale filmfonde i Vestdanmark vil der ikke være et alternativ til København. Alle i filmbranchen synes nu at være enige om nødvendigheden af to supplerende filmkraftcentre uden for hovedstaden. Af hensyn til mangfoldigeden, talentudviklingen og udviklingen af filmmiljøet på Fyn og i Aarhus.

Derfor har FilmFyn under Folkemødet på Bornholm arrangeret en debat med Kulturminister Mette Bock under overskriften “FilmDanmark i bedre balance”. I paneldebatten deltager også Morten Marinus, Dansk Folkeparti, Claus Ladegaard, Det Danske Filminstitut, Louise Vesth, Zentropa og Carsten Holst, Den Vestdanske Filmpulje. FilmFyns direktør Bo Damgaard er indpisker og ordstyrer.

FilmFyns paneldebat finder sted fredag den 15. juni kl. 15.15-16.00 på dækket af skibet SAMKA, beliggende i Indermolen, Bådplads H 14. Læs mere på Folkemødets website her.