• Print
  • + Del Side

Funding

FILMFYNS STØTTEPOLITIK 

FilmFyns formål er at skabe erhvervsmæssig vækst og beskæftigelse ved investering i produktioner, der helt eller delvist produceres i det fynske område, der omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner samt øvrige associerede kommuner, der yder direkte eller indirekte driftstilskud, alt med henblik på fremme af filmkunst og filmkultur i området.

FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier med det formål at understøtte produktioner af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

 

FILMFYNS MIDLER: 2 SPOR, 4 ORDNINGER
FilmFyns støttemidler består af statslige midler fra Filmaftalen 2019-2023 og kommunale midler fra fondens fynske ejerkommuner. Der er derfor to spor i fondens støttepolitik, som rummer i alt fire støtteordninger.

SPOR 1: Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm
FilmFyns midler fra Filmaftalen til produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm er gennemsnitligt 24 mio. kr. pr. år.

SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier og produktionsstøtte til fynske talentfilm
FilmFyns kommunale midler fra fondens ejerkommuner til produktions- og udviklingsstøtte af tv-serier og fynske talentfilm er gennemsnitligt 4,2 mio. kr. pr. år.

FilmFyn har fire støtteordninger:

Der kan søges til følgende faser i produktionen:

  • Manuskript- og udviklingsstøtte (dog ikke under FilmFyns Talentpulje)
  • Produktionsstøtte

Klik på den enkelte støtteordning i kolonnen øverst til højre for at læse mere om kriterier og ansøgning.

Se den aktuelle status for allokerede midler her: http://www.filmfyn.dk/funding/stoettetildelinger