• Print
  • + Del Side

Funding

5. april 2019: Da FilmFyn i skrivende stund stund ikke har haft mulighed for at gennemgå bevillingsaftale med DFI, må vi tage et generelt forbehold for politik, vilkår mv.

FILMFYNS STØTTEPOLITIK 

FilmFyns formål er at skabe erhvervsmæssig vækst og beskæftigelse ved investering i produktioner, der helt eller delvist produceres i det fynske område, der omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner samt øvrige associerede kommuner, der yder direkte eller indirekte driftstilskud, alt med henblik på fremme af filmkunst og filmkultur i området.

FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier med det formål at understøtte produktioner af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

 

FILMFYNS MIDLER: 2 SPOR, 4 ORDNINGER
FilmFyns støttemidler består af statslige midler fra Filmaftalen 2019-2023 og kommunale midler fra fondens fynske ejerkommuner. Der er derfor to spor i fondens støttepolitik, som rummer i alt fire støtteordninger.

SPOR 1: Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm
FilmFyns midler fra Filmaftalen: i alt 23.7 mio kr. i år 2019

SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier og produktionsstøtte til fynske talentfilm
FilmFyns kommunale midler fra fondens ejerkommuner: i alt 4.1 mio. kr i år 2019

 

FilmFyn har fire støtteordninger:

Der kan søges til følgende faser i produktionen:

  • Manuskript- og udviklingsstøtte (dog ikke under FilmFyns Talentpulje)
  • Produktionsstøtte

Klik på den enkelte støtteordning i kolonnen øverst til højre for at læse mere om kriterier og ansøgning.


Herunder ses FilmFyns sigtelinjer for ordningers omfang i 2019.

OBS: Vi skal gøre opmærksom på, at budgettet for tv-serier stort set er allokeret fsva. 2019.

grafik FilmFyns sigtelinjer 2019