• Print
  • + Del Side

Vejledning adm. bidrag

VEJLEDNING OM ADMINISTRATIONSBIDRAG
– ADMINISTRATIONSOMKOSTINGER INDEHOLDT I ADMINISTRATIONSPROCENTEN

FilmFyn følger Det Danske Filminstituts vejledning til opgørelse af administrationsomkostninger.

Administrationsvederlag kan indgå med 7% for spillefilm og 10% for tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm af det totale Fyn-spend eksklusive eventuelle omkostninger til afsluttede udviklingsomkostninger, færdiggørelsesgaranti og producenthonorar/overhead jf. FilmFyns vilkår udviklingsstøtte pkt. 2.2.4 og produktionsstøtte pkt. 3.3.4.