• Print
 • + Del Side

Ansøgningsmateriale

NB: FilmFyn forventer at udkomme med nye støttevilkår ultimo marts

FilmFyn behandler ikke nye ansøgninger i februar måned, men forventer at udkomme med ny støttepolitik, kriterier, vilkår m.m. i løbet af marts måned.

Indtil da refereres til FilmFyns gældende budget- og revisionsinstruks.

 

Til vurdering af projektet og ved en eventuel indgåelse af kontrakt skal følgende oplysninger og dokumenter fremsendes til FilmFyn:

 • Intentionen med projektet
 • Manuskript
 • Synops
 • Tidsplan for forproduktion, optagelse og efterbearbejde med særligt fokus på tidsplan for aktiviteten i FilmFyns område
 • Produktionsplan (optagelsesplan) med særlig fokus på aktiviteten i FilmFyns område
 • Forventet premieredato
 • Distributør og distributionsform – fx broadcaster, Biografklub Danmark m.m.
 • Holdliste med særskilt fokus på angivelse af deltagere og leverandører med bopæl i FilmFyns område
 • Oversigt over cast
 • Angivelse af hvilke lokaliteter, der skal danne ramme for optagelserne med særligt fokus på lokaliteter i FilmFyns område
 • Produktionens totale budget
 • Fyn-spend-budget jf. FilmFyns budget- og revisionsinstruks
 • Finansieringsplan
 • Tilbagebetalingsplan
 • Angivelse af Collection Agency

Hvis informationen/dokumentet ikke kan fremsendes oplyses hvornår Producenten forventer at dette kan ske, eller hvorfor det ikke kan oplyses/udarbejdes. Producenten fremsender løbende opdaterede versioner til FilmFyn – dog ikke af dokumenter så som budget, som låses ved kontraktindgåelse med mindre der aftales andet.

Når projektet er afsluttet fremsendes revideret produktionsregnskab inkl. endelig finansierings- og tilbagebetalingsplan samt revideret regnskab for Fyn-spend.