• Print
  • + Del Side

Ansøgningsskema

ANSØGNINGSPROCES OG ANSØGNINGSSKEMA

FilmFyn har ikke faste ansøgningsdeadlines og behandler løbende ansøgninger. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling modtager FilmFyn dog ikke uopfordrede ansøgninger, hvor ansøger ikke først har været i skriftlig eller mundtlig dialog med FilmFyn for en indledningsvis vurdering af, om projektet matcher FilmFyns støtteordninger og vurderingskriterier.

Første skridt i ansøgningsprocessen er derfor at ringe eller sende mail til:
Executive Producer, Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil: 6048 5441
Direktør, Klaus Hansen, klaus@filmfyn.dk, mobil: 2081 0959

Hvis projektet skønnes relevant for FilmFyns støtteordninger og vurderingskriterier, vil ansøger enten blive inviteret til et indledende pitchmøde eller opfordres til at sende en ansøgning. Det er afgørende, at ansøger på forhånd har orienteret sig i FilmFyns støttepolitik, støtteordninger samt vilkår og vejledninger på i kolonnen til højre på siden her.

FilmFyns ansøgningsskema er fælles for støtteordningerne for spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier. Nederst i ansøgningsskema-dokumentet findes bilagsoversigt for henholdsvis produktionsstøtte, manuskriptstøtte og udviklingsstøtte.

Ansøgningsskema og øvrige ansøgningsbilag sendes på e-mail til funding@filmfyn.dk. Herefter får ansøger en automatisk kvittering for modtagelse og bliver kontaktet med cirka angivelse af den forventede behandlingstid.

Hvis et bestemt bilag ikke kan indsendes på ansøgningstidspunktet, indsendes i stedet en begrundelse med forventet tidshorisont, mærket som bilaget i øvrigt.

Vær opmærksom på, at FilmFyns mailserver har en størrelsesbegrænsning på 25 MB pr. mail. Efter aftale kan ansøgningen sendes via WeTransfer eller lignende.

VEJLEDNING
Ved behov for yderligere vejledning i forbindelse med ansøgningen kontakt:
Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil: 6048 5441.

 

TRYK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT DOWNLOADE HELE SKEMAET:

 

(Senest opdateret 7. september 2021)