• Print
  • + Del Side

Vurderingskriterier

FilmFyn anlægger altid en helhedsbetragtning ved vurderingen af projektet.

Vurderingen tager udgangspunkt i følgende hovedparametre:

  • Projektets kunstneriske kvaliteter
  • Projektets evne til at skabe geografisk og kulturel mangfoldighed
  • Projektets evne til at fremme udviklingen af det regionale filmmiljø herunder brug af lokale filmarbejdere, produktions- eller post-produktionsselskaber.
  • Projektets potentiale til at synliggøre FilmFyns område ved brug af genkendelige locations (filmturisme)
  • Projektets forankring i FilmFyns område med det mål at skabe stolthed og medejerskab blandt den lokale befolkning
  • Projektets regionale omsætning (spend)
  • Projektets mulighed for kommerciel succes og indtjening herunder FilmFyns placering i tilbagebetalingsrækkefølgen

FilmFyn bidrager normalt med 5-15 % af det samlede produktionsbudget afhængig af projektet karakter, produktionsbudgettets størrelse og fondens midler. Der er ikke faste beløbsgrænser.

Der er ikke krav til regional omsætning (spend), dvs. hvor meget projektet skal omsætte i FilmFyns område pr. støttet krone, men jo mere aktivitet projektet kan tilbyde i området, jo mere attraktivt er det for FilmFyn at støtte eller investere i. Typisk har FilmFyns støtte udgjort 50% af spend. For definition af opgørelsen af spend – se FilmFyns budget- og revisionsinstruks i menuen til højre.

For producenter udenfor FilmFyns område er der ikke krav om co-produktion med en producent fra FilmFyns område, men anvendelse af lokale producenter og filmarbejdere er et væsentlig parameter for forankringen og udviklingen af det lokale produktionsmiljø.

For spillefilm og tv-fiktion indgår FilmFyn en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan. Typisk er FilmFyns andel af indtægterne (tilbagebetalingsprocenten) lig med investeringsprocenten på tilsagnstidspunktet. Investeringsprocenten opgøres på baggrund af produktionens totale produktionsbudget (den samlede finansiering). Tilbagebetalingen til FilmFyn begynder, når den private investering er tilbagebetalt. FilmFyn opretholder sin plads i tilbagebetalingsplanen indtil FilmFyns investering er tilbagebetalt, eller 5 år fra premieren i Danmark. Øvrige rettigheder – som anvendelse af PR-materiale og omtale af filmen – er uden tidsbegrænsning. I særlige tilfælde, hvor dette aftales på forhånd, kan FilmFyn kræve, at tilbagebetaling sker pro rata pari passu med tilbagebetaling af den private investering. Læs mere om indtægtsopgørelse og tilbagebetaling i FilmFyns budget- og revisionsinstruks i menuen til højre.

FilmFyns område dækker de kommuner, der er ejer af eller associeret til FilmFyn. Se mere her FilmFyns ejerkommuner.

FilmFyn har ikke ansøgningsfrister og bruger ikke ansøgningsskemaer.

Kontakt FilmFyns executive producer Julie Linn Milling for nærmere information.

Du kan også læse mere FilmFyns hidtidige investeringer under Film fra Fyn.