• Print
 • + Del Side

FilmFyns Talentpulje

FORMÅL

FilmFyns Talentpulje støtter audiovisuelle projekter udviklet af talentfulde fynske filmskabere med bopæl i FilmFyns område.

FilmFyns Talentpulje er i år 2021 midlertidigt reduceret til kr. 50.000 med kun én ansøgningsrunde den 12. marts 2021. Dette skyldes, at FilmFyn planlægger et andet talentudviklings-koncept i indeværende år.

Der uddeles produktionsstøttebevillinger på enten kr. 25.000 eller kr. 50.000 til kunstnerisk interessante audiovisuelle produktioner i alle formater.

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af det fynske filmmiljø ved at give fynske talenter, særligt producere, instruktører og manuskriptforfattere bedre rammebetingelser for at skabe kvalitetsproduktioner, der kan udgøre et afgørende skridt i deres videre karriere mod professionel audiovisuel produktion og styrke deres muligheder for med fremtidige projekter at opnå støtte fra nationale støtteordninger som fx New Danish Screen v/Det Danske Filminstitut.

 
HVEM & HVILKE PROJEKTER KAN ANSØGE

 • Produktionsstøtten kan søges af en delegeret producer, enkeltpersoner og selskaber.
 • Kun projekter hvor minimum 2 ud af 3 personer i projektets kreative team (producer, manuskriptforfatter, instruktør) er bosat i FilmFyns område kan komme i betragtning til støtte.
 • Der kan ydes produktionsstøtte til alle typer audiovisuelle indholdsproduktioner, såsom kortfilm, debutspillefilm, webisodes, dokumentarfilm, VR, AR o.lign. såfremt produktionen lever op til puljens overordnede formål: at udgøre et afgørende skridt i projektets kreative teams videre karriere mod professionel audiovisuel produktion.
 • Ansøgte projekter skal kunne gå i produktion senest 6 mdr. efter modtaget bevilling, og projekterne skal være klar til delivery senest 6 mdr. efter første optagedag.
 • Enkeltpersoner i projektets kreative team (producer, manuskriptforfatter, instruktør) kan kun opnå støtte fra FilmFyns Talentpulje i alt 3 gange.
 • Ved afslag er det ikke muligt at genansøge til samme projekt, med mindre FilmFyn – på baggrund af en redegørelse fra ansøger – vurderer at projektet har undergået væsentlige ændringer.

 
VURDERINGSKRITERIER

Indkomne ansøgninger vurderes af FilmFyn ud fra følgende kriterier:

 • Produktionens kunstneriske kvalitet, originalitet og vision
 • Produktionens evne til at fremme produktionens bærende kreative talenters muligheder for en videre karriere i det professionelle audiovisuelle produktionsmiljø
 • Produktionens benyttelse af ressourcer i FilmFyns område, herunder brug af fynske locations, fynske filmarbejdere og filmvirksomheder
 • Produktionens geografiske og kulturelle diversitet, herunder filmfortællingens fynske forankring
 • Kvaliteten af produktionens distributions- og lanceringsplan

 
ANSØGNINGSPROCES / GUIDELINES

FilmFyns Talentpulje har i 2021 én fast ansøgningsdeadline den 12. marts 2021.

Ansøgninger mærkes ”Talentpulje” samt titel og indsendes på mail til funding@filmfyn.dk inden kl. 12.00 på dagen for ansøgningsfristen.

Ansøger modtager svar senest 4 uger fra ansøgningsdeadline. Ved tilsagn udformes en støtteaftale, der definerer støttens vilkår nærmere. Afslag begrundes ikke.

 
Ansøgning skal indsendes i et samlet præsentationsmateriale indeholdende:

 • 1-sides introduktion til projektet med begrundelse for produktionens evne til at leve op til formålet med FilmFyns Talentpulje
 • Manuskript eller treatment
 • Synopsis/Pitch
 • Instruktør og/eller forfatterintention
 • Producerintention
 • CV for manuskriptforfatter, instruktør, producer
 • Visuelle intentioner og produktionskoncept
 • Plan for lancering og distribution (anvend skabelon i kolonnen til højre her)
 • Budget med særskilt angivelse af udgifter i FilmFyns område (anvend skabelon i kolonnen til højre her)
 • Finansieringsplan inkl. eventuel dokumentation for anden bekræftet støtte
 • Holdliste med markering af fynske holdmedlemmer og leverandører
 • Liste over skuespillere eller medvirkende (angiv bekræftet-status)
 • Tidsplan
 • Locationliste med markering af fynske locations
 • Relevante rettighedsdokumenter

 
VEJLEDNING

Ved behov for yderligere vejledning i forbindelse med ansøgningen kontakt:

Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil: 6048 5441

(Senest opdateret 11. januar 2021)