• Print
  • + Del Side

Vejledning markedspriser

VEJLEDNING OM MARKEDSPRISER

Udviklings- og produktionsstøtte fra FilmFyn ydes med udgangspunkt i budgetter og regnskaber, hvor udgifterne opgøres i markedspriser. FilmFyn følger Det Danske Filminstituts vejledning til dokumentation og anvendelse af markedspriser.