• Print
  • + Del Side

Krav til PR og synlighed

Producenten skal i et samarbejde med FilmFyn arbejde for at skabe PR og synlighed omkring projektet og FilmFyns investering/støtte i projektet. Producenten skal i den forbindelse levere følgende:

  • To set-besøg af den regionale presse og/eller andre FilmFyn-interessenter i forbindelse med optagelserne i FilmFyns område. FilmFyn arrangerer – i samråd med Producenten – set-besøgene. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanter fra produktionen. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.
  • Deltagelse af producent, instruktør, skuespillere eller andre for produktionen profilerede personer til en eksklusiv galla-/forpremiere i FilmFyns område, hvor FilmFyn har mulighed for at invitere en række centrale personer herunder fynske filmfolk, statister, leverandører, politikere og andre samarbejdspartnere. Galla-/forpremieren i FilmFyns område skal finde sted før enhver anden offentlig visning af projektet i Danmark eksempelvis visning i Biografklub Danmark, presseture i landets biografer og andre offentlige rum eller andre særlige galla-/forpremierer. Producenten leverer filmen/afsnittet til visningen og en oversigt over fynske filmfolk, statister og leverandører, som skal inviteres med til galla-/forpremieren. FilmFyn arrangerer – i samråd med producenten – eventen. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanterne fra produktionen samt levering af filmen/afsnittet. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.
  • En performance, hvor filmen/serien – og tankerne bag – præsenteres af produktionens producent, instruktør, skuespiller eller andre profilerede personer. FilmFyn arrangerer – i samråd med producenten – eventen. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanter fra produktionen. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.
  • Øvrige aktiviteter f.eks. casting af skuespillere og statister som med fordel for produktionen kan afholdes i FilmFyns område og samtidig skabe lokal omtale. Producenten står for og afholder omkostninger i forbindelse med aktiviteten. FilmFyn har et indgående kendskab til medierne på Fyn og står uden beregning til rådighed med pressearbejdet over for de lokale medier.
  • Kreditering. Det skal klart fremgå af produktionens for- eller sluttekster samt af PR-materiale, at den er co-finansieret af FilmFyn v/Bo Damgaard. FilmFyns logo anvendes ved kreditering på lige fod med andre større investorer i filmen/serien. Rulleteksterne sendes til FilmFyns godkendelse.