• Print
  • + Del Side

Vejledning lønrel. omk.

VEJLEDNING TIL OPGØRELSE AF LØNRELATEREDE OMKOSTNINGER

FilmFyn anvender DFI’s retningslinjer til opgørelse af lønrelaterede omkostninger pr. 1. april 2020. Kopieret ind herunder fra DFI’s hjemmeside: https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/lonrelaterede-omkostninger

LØNRELATEREDE OMKOSTNINGER
Lønrelaterede omkostninger er de udgifter, som producenten har ved at ansætte filmarbejdere ud over lønnen.

Lønrelaterede omkostninger indeholder følgende elementer: feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP samt FAF´s helligdagsfond og B.E.T.A. -puljen.

I filmens regnskab kan de lønrelaterede omkostninger opgøres som de faktiske omkostninger eller samlet som en procentuel beregning på grundlag af realiserede udbetalte gager og lønninger, hvor producenten er pligtig til at afregne lønrelaterede omkostninger.

DFI accepterer følgende procentsatser ved beregningen af de lønrelaterede omkostninger:

  • Fiktion 25% (tidligere, før 31/3-2020: 23%)
  • Dokumentarfilm 22%  (tidligere, før 31/3-2020: 21%)
  • Kortfilm 22%  (tidligere, før 31/3-2020: 21%)

For skuespillergage og -løn accepteres 15%, idet der ikke skal betales pensionsbidrag ifølge de nuværende overenskomster.
Faktureret løn uden yderligere lønrelaterede omkostninger kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, men vær obs på, at i forbindelse med aflæggelse af regnskab skal disse også fremgå af oversigten, så alle lønomkostninger kan afstemmes direkte i forhold til regnskabsnoter.

Der kan altid i stedet for ovenstående procenter afregnes faktiske afholdte omkostninger.

Det Danske Filminstituts skabelon for opgørelse af lønrelaterede omkostninger kan hentes her: https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/lonrelaterede-omkostninger

(Senest opdateret 1. april 2020)