• Print
  • + Del Side

Vejledning lønrel. omk.

VEJLEDNING TIL OPGØRELSE AF LØNRELATEREDE OMKOSTNINGER – 5. APRIL 2019

FilmFyn anvender DFI’s retningslinjer til opgørelse af lønrelaterede omkostninger. Kopieret ind her fra DFI’s hjemmeside: https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/lonrelaterede-omkostninger

OPGØRELSE AF LØNRELATEREDE OMKOSTNINGER
Lønrelaterede omkostninger er de udgifter, som producenten har ved at ansætte medarbejdere ud over lønnen. Det er normalt følgende elementer: Feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP, AED, FAF’s helligdagsfond m.v.

De lønrelaterede omkostninger kan opgøres som de faktiske omkostninger eller opgøres samlet som en procentuel beregning på grundlag af realiserede udbetalte gager og lønninger, hvor producenten er pligtig til at afregne lønrelaterede omkostninger.

FilmFyn accepterer følgende procentsatser ved beregningerne af de lønrelaterede omkostninger:

Spillefilm og tv-fiktion 23 %

Kort- og dokumentarfilm 21 %.

For skuespillergage og -løn accepteres 15 %, idet der ikke skal betales pensionsbidrag ifølge de nuværende overenskomster. Faktureret løn uden yderligere lønrelaterede omkostninger kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, men vær opmærksom på, at i forbindelse med aflæggelse af regnskab skal disse også fremgå af oversigten, så alle lønomkostninger kan afstemmes direkte i forhold til regnskabsnoter.

Der skal for den enkelte produktion foreligge en specificeret beregning af de indeholdte lønrelaterede omkostninger.

Der kan altid i stedet for overstående procenter afregnes faktiske afholdte omkostninger.

Det Danske Filminstituts skabelon for opgørelse af lønrelaterede omkostninger kan hentes her: https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/lonrelaterede-omkostninger