• Print
  • + Del Side

Vejledning lønninger

VEJLEDNING OM OPGØRELSE AF EKSTERNE OG INTERNE LØNNINGER

FilmFyn anvender DFI’s vejledning til eksterne og interne lønninger.

Vejledningen indeholder retningslinjerne for beregning af og dokumentation for henholdsvis de budgetterede og de faktisk afholdte eksterne og interne lønninger, som skal overholdes for, at Filminstituttet og FilmFyn kan godkende budget og regnskab.

I denne vejledning om eksterne og interne lønninger beskrives, hvordan man i budget og regnskab skal medtage eksterne og interne lønninger.

Eksterne lønninger er løn til freelance ansatte og interne lønninger er løn til fastansatte medarbejdere.

I det budget, som indsendes med ansøgningen om støtte, skal den forventede løn til eksterne og interne lønninger anføres, og i regnskaberne for det støttede projekt skal den faktisk afholdte udgift til lønninger medtages.

For så vidt angår interne lønninger er det væsentlig at være opmærksom på, at det er et krav, at opgørelsen af interne lønninger fremgår af en separat note i både budget og regnskab.

De retningslinjer, der er fastsat for beregning af og dokumentation for de budgetterede eksterne og interne lønninger, retter sig mod ansøger og støttemodtager.

Mens de retningslinjerne, der er fastsat for beregning af og dokumentation for de faktisk afholdte eksterne og interne lønninger, retter sig mod støttemodtager for så vidt angår bogføringen og aflæggelsen af regnskabet for projektet, og de retter sig mod revisor for så vidt angår revisionen af det aflagte regnskab for projektet.

Hent DFIs vejledning af 15. jan. 2021 her: Opgørelse af eksterne og interne lønninger