• Print
  • + Del Side

Godt nyt for de kreative erhverv i Danmark

Regeringen har i dag offentliggjort en pakke, der skal styrke de kreative erhverv i Danmark.

Pakken består 28 initiativer, der skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv såsom mode, møbel, interiør, film, musik, spil, kommunikation, arkitektur og design.

Initiativerne er fordelt på 6 indsatsområder

  1. Styrkede kompetencer til fremtidens jobs
  2. Bedre vilkår for investeringer og crowdbaseret finansiering
  3. Flere kreative iværksættere skal skabe bæredygtige forretninger
  4. Mere kreativitet og innovation i offentlige udbud
  5. Gode vilkår for at håndhæve ophavsrettigheder
  6. Øget international synlighed og eksport

Der er afsat et beløb på 62.5 mio. kr. til udmøntningen af planen.

Regeringens Vækstpakke er en anerkendelse af den audiovisuelle industris (især film, tv og spilproduktion) betydning for samfundsøkonomien og at det offentlige også på dette erhvervsområde har en forpligtigelse og interesse i udvikling af de bedst mulige rammebetingelser.

Der er flere af indsatsområderne i regeringens vækstpakke der passer rigtig godt ind i FilmFyns strategi om at bruge filmstøtten som investering til udvikling af de kreative erhverv på Fyn, herunder ikke mindst FilmFyns indsatsområde om at tiltrække flere medarbejdere til filmbranchen ved målrettet rekruttering, opkvalificering og (videre)uddannelse.

FilmFyn er medlem af det nationale brancheinitiativ Vision Denmark, der er en erhvervsalliance for producenter og organisationer inden for animation, film, spil, tv og XR. Med strategiske indsatser, klare vækstmål samt konkrete indsatser, vil Vision Denmark skabe en ny guldalder inden for udvikling og eksport af danskproduceret indhold – både som underholdning og som del af andre industriers digitale omstilling og forretning. Indsatser der ligger i forlængelse af FilmFyns erhvervspolitiske målsætninger.

Mere om regeringens vækstpakker for kreative erhverv på https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/maj/politisk-boost-til-danmarks-kreative-erhverv/

Om Vision Denmark: www.visiondenmark.dk