• Print
  • + Del Side

Ny national strategi for den digitale visuelle industri på vej

Den 19. januar 2018 bliver dagen, hvor det intense arbejde med at udvikle en ny national strategi for de digitale visuelle industrier i Danmark kulminerer i en lancering i København, hvor Erhvervsminister Brian Mikkelsen officielt præsenteres for strategiens indhold og anbefalinger.

Initiativtagerne, som består af Interactive Denmark, Producentforeningen Copenhagen Film Fund, FilmFyn, Den Vestdanske Filmpulje, The Animation Workshop samt en række stærke repræsentanter fra det private erhvervsliv, har siden 2015 under arbejdsgruppen “Media Society Denmark” udviklet forslag til metoder, der kan gøre Danmark til et global centrum for digital indholdsproduktion.

Ved at skabe et nyt erhvervsinitiativ i forlængelse af de eksisterende kulturstøtteordninger er formålet at etablere et klyngeinspireret erhvervspartnerskab mellem private, regionale og kommunale aktører samt staten. Partnerskabet – hvis nye navn præsenteres d. 19. januar – skal bl.a. arbejde for at styrke andre branchers brug af storytelling, visuelle medier og VR og AR til at skabe vækst, samt skabe kompetenceudviklingsinitiativer i hele Danmark, der kan løfte kapaciteten i den digitale visuelle industri og dermed øge vækst og beskæftigelse.

Vi glæder os meget til at dele strategiens fulde indhold – og navn – med jer inden længe!