• Print
  • + Del Side

Ny oversigt over støttetildelinger på FilmFyns website

Fra og med i dag kan man på FilmFyns website finde nye oversigter over støttetildelinger.

Oversigten indeholder:

  • en samlet budgetopfølgning for hver enkel støtteordning med angivelse af, hvor meget der er reserveret (LOC), hvor stor en del af budgettet der er disponeret (kontrakt) og hvor stor en del af budgettet der herefter er til rest.
  • titellister for hver enkel støtteordning med angivelse at det støttebeløb, som er bevilget det enkelte projekt til produktion eller udvikling.

Oversigten opdateres en gang om måneden. FilmFyn opfatter en støttetildeling som “offentlig information”, når der er udstedt et LOC – med mindre andet aftales konkret.

Oversigten over støttetildelinger kan findes her:
http://www.filmfyn.dk/funding/stoettetildelinger/