• Print
  • + Del Side

Nye kræfter i bestyrelsen for SVEND

Klaus Hansen er den nye formand for bestyrelsen bag SVEND – Hele Danmarks Filmpris og han får selskab af nye bestyrelsesmedlemmer, der tilsammen er med til at styrke udviklingen og den lokale forankring af SVEND.

Den nye mand bag roret er Klaus Hansen, direktør for FilmFyn og tidligere direktør for Producentforeningen i København. Han afløser Mads Nedergaard, formand for Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) og salgsdirektør i The Walt Disney Company Nordic, der har siddet i spidsen for bestyrelsen siden 2017.

Klaus Hansen er dog ikke et nyt ansigt i bestyrelsen. I kraft af hans stilling hos FilmFyn og tidligere ved Producentforeningen, har han været en del af SVEND’s bestyrelse fra start. Hans vision for SVEND er netop også centreret omkring det fynske filmmiljø.

Jeg ser et SVEND, der har betydning for hele Fyn; forankret i Svendborg, men med betydning for den samlede strategi om at gøre Fyn til center for dansk film. Fyn er film, fortæller den nye formand.

SvendborgEvent udgør sekretariatet bag SVEND og her er begejstringen heller ikke til at tage fejl af.

Vi er meget glade for at valget er faldet på Klaus Hansen og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde, fortæller eventchef Anja Mia Haas. Klaus Hansen har jo været med helt fra SVEND’s spæde start og der er ingen tvivl om, at han har et indgående branchekendskab og indsigt i det fynske filmmiljø, der også i fremtiden vil være til stor glæde og gavn for SVEND.

Klaus Hansen får selskab af to nye bestyrelsesmedlemmer. Kommunikationsleder ved Naturama Mads Dirchinck-Holmfeld og CEO for B-film Klaus Birch.

De nye bestyrelsesmedlemmer supplerer de siddende medlemmer med en bred viden og erfaring – og ikke mindst en styrket lokal forankring. Det er et rigtig godt afsæt for at fortsætte udviklingen af SVEND og jeg glæder mig meget til SvendborgEvents fortsatte samarbejde med hele bestyrelsen, fortsætter Anja Mia Haas.

De nye bestyrelsesmedlemmer afløser Julie Lindegaard, kommunikations- og salgschef på Odense teater og Mads Graves der er adm. direktør for Arbejdsgiverne.

For mere information, kontakt da venligst:
Eventchef Anja Mia Haas, mobil: 4530185840