• Print
  • + Del Side

Om FilmFyn

FilmFyn er en regional filmfond, der støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark.

I Europa er der omkring 70 regionale filmfonde. I Danmark har vi 3. De 2 filmfonde ligger uden for hovedstaden. FilmFyn har sat sit store præg på Fyn og dansk film siden 2003.

FilmFyn er et aktieselskab ejet af en række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. FilmFyn er primært finansieret af kommunerne, men modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevilliget af det tidligere Fyns Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn.

FilmFyn støtter og investerer i film, vi producerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser – direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion. Virksomheder som filmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys og lyd, redigeringsfaciliteter, filmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af vore investeringer.

FilmFyn har udviklet sig til at blive et kulturelt fyrtårn i regionen. Spillefilm, dokumentarfilm- og tv-fiktion dominerer den kulturelle dagsorden. Produktioner der skaber omsætning, store oplevelser og kan være med til at løfte et geografisk områdes kulturelle identitet. Derfor investerer de fynske kommuner i FilmFyn. Derfor investerer FilmFyn pengene i attraktive projekter, der skaber omsætning og omtale. Derfor er FilmFyn især optaget af projekter, hvor man kan genkende alle sider af Fyn. Derfor arbejder vi løbende på at skabe grobund for filmturisme, der gavner vores område.

Foruden støtte og investering i konkrete spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm støtter FilmFyn bl.a. den alternative filmuddannelse 18 FRAMES, den fortsatte udvikling af manuskriptuddannelsen på SDU, Kulturregion Fyns indsatsområde FYN ER FILM, bestående af 5 filmprojekter bl.a. EDIT24, samt den årlige festival i Svendborg SVEND – DANMARKS FILM- OG KULTURDAGE, hvor FilmFyn bl.a. står bag en række filmfaglige arrangementer.

Vil du vide mere om FilmFyns virke? Download FilmFyns årsrapport for 2020 her.

 

Vil du opdateres løbende? Tilmeld dig FilmFyns nyhedsbrev i feltet nederst på siden og følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.