• Print
  • + Del Side

Ejerkommuner

9 fynske kommuner står i øjeblikket bag FilmFyn

Assens
Faaborg-Midtfyn
Kerteminde
Langeland
Nordfyn
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø

FilmFyn er fortsat et tilbud til hele Fyn

Filminvesteringer i kunstneriske stærke produktioner med lokal omsætning for øje er drivkraften i FilmFyns arbejde. Formålet er erhvervsudvikling og fremme af filmkunst og filmkultur ved at skabe omsætning i de erhverv, der er direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion. Filmaktiviteterne understøtter samtidig de kommunale bosætningsstrategier og sætter ejerkommunerne på landkortet.

I 2015 var der en øget og effektiv markedsføring af FilmFyns aktiviteter og potentiale, og det er nu i høj grad op til de fynske politikere at sikre at ejerkredsen udbredes til hele Fyn.

 

Hør de nuværende ejerkommunernes borgmestres syn på fordelene ved FilmFyn-samarbejdet:

FM_udvidetKunst og kultur har stor betydning for Sydfyn. En af de nyeste facetter i dette er den fælles fynske satsning på FilmFyn. Den fynske filmproduktion er med til at kaste glans over vores kommuner og skabe glæde og begejstring for alle os, der bor her. Vi håber også, at mange andre får øjnene op for, hvor dejligt der er på Sydfyn. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi gjort film til en del af vores udviklingsstrategi blandt andet med satsninger inden for ungdomsuddannelserne. Vi er meget glade for FilmFyn, som laver et fantastisk arbejde for at sætte Fyn på landkortet. Borgmester Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn

 

Svendborg

Skuespillere og instruktører på Sydfyn. Sydfynske landskaber og bygninger på film og i TV. Hjemsted for filmprisen Årets SVEND. Jo, der er mange fordele ved at være partner og medejer af FilmFyn for Svendborg Kommune. Vi sætter pris på FilmFyn.
Borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg

Aeroe
FilmFyn bringer deres professionelle tilgang til mediet. Vi leverer kulisserne og atmosfæren. Sammen kan vi både ude og hjemme løfte bevidstheden om et prægtigt stykke Danmark. Til gavn for borgerne, erhvervene, iværksætterne og turisterne. 
Borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø

 

LangelandFilmFyn er et meget professionelt gennemført erhvervsprojekt, hvor mulighederne for at tiltrække filmaktiviteter til det fynske område udnyttes på en beundringsværdig vis. Det er mit klare indtryk, at det fynske område både opnår en positiv omsætning i forbindelse med optagelserne til nye film og en god markedsføring af de fynske kvaliteter i forbindelse med lanceringen af filmene, der er svær at overvurdere. Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland

 

Nordfyn_udvidetFilmFyn formår – i partnerskaber mellem kommune, filmselskaber og private virksomheder – at skabe vækst og udvikling på et område, der er helt nyt for os. Det er selvsagt et aktiv i arbejdet for at skabe nye arbejdspladser og øget bosætning i vores område. Store stjerner og kendte instruktører kommer helt ud i landdistrikterne – og med dem følger mediernes store bevågenhed. Denne opmærksomhed ser vi ofte give gevinst i form af positiv branding af Nordfyn og Fyn som helhed. Borgmester Morten Andersen, Nordfyn

 

Nyborg_udvidetVi vil gerne skabe vækst og synlighed omkring vores kommune og vi tror på, at det at være med i FilmFyn er en rigtig god mulighed for at positionere Nyborg Kommune og samtidig også være med til at løfte et godt projekt på Fyn, der kan skabe vækst og udvikling. Der er nogle muligheder her, både for at trække gode produktioner hertil, for at vise kommunen frem og være med til at skabe vækst for vores virksomheder, så det er en langsigtet beslutning vi træffer her. Vores medlemskab af FilmFyn er absolut også et skulderklap til FilmFyns bestræbelse på at gøre hele Fyn til en del af den oplevelsesøkonomi, som film og store tv-serier er med til at skabe. Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg

 

AssensAssens er med i FilmFyn, fordi oplevelsesøkonomi er en betydende faktor i fremtidens økonomi. Oplevelsesøkonomi og kultur er en integreret del af erhvervslivet, som jo kort fortalt er en “menu” med forskellige elementer, der ikke kan stå alene hver for sig. Det er det blik, vi kommuner i FilmFyn har. Borgmester Søren Steen Andersen, Assens


kommunelogo2014cmyk

Filmfonden er et tydeligt bevis på, at vi kan løfte opgaver i fællesskab på tværs af kommunegrænser. Vores delvist associerede medlemskab af FilmFyn skal naturligvis give værdi til Odense. Det skal vi følge op på i 2019. Det er selvfølgeligt positivt, at filmfonden allerede i dag fortæller, at enhver kommunal krone investeret i FilmFyn kommer tilbage med minimum 200%.

– Vores medlemskab af FilmFyn er en aktiv indsats for at udvikle både vores lokale kultur og kreative erhverv. Og netop her er det vigtigt, at alle hjælper hinanden; på tværs af kommuner, erhvervsliv og kultur. Jane Jegind, Rådmand By- og Kulturforvaltningen, Odense.