• Print
  • + Del Side

Orientering til filmbranchen

På FilmFyn er vi i fuld gang med at udvikle forslag til støttepolitik, støttekriterier mv. som skal fremlægges for vores bestyrelse i løbet af marts måned.

De rammer vi arbejder med er bl.a. forventningerne fra FilmFyns ejere – dvs. kommunerne, fra Filmforliget – og så selvfølgelig det faktum, at ud af det samlede budget er det kr. 23,7 mio. statslige midler FilmFyn skal administrere.

Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn får og skal stå til regnskab overfor DFI for så vidt angår de statslige midler – og i den forbindelse udsteder DFI et tilsagnsbrev, der udgør den forvaltningsmæssige ramme for fondenes administration.

Blandt meget andet kan man læse af tilsagnsbrevet at FilmFyn ikke kan anvende statslige midler til udviklingsstøtte og minorstøtte. Den indskrænkning er vi i dialog med DFI om – men indtil der foreligger en afklaring af dette, kan der ikke bevilges sådanne støtter.

Her på kontoret er det vores absolutte målsætning, at vi også under det nye filmforlig både skal opfylde de rammer og krav der er givet os udefra OG fastholde FilmFyn som en fleksibel, ubureaukratisk og hurtig støtteordning.

Læs tilsagnsbrevet “FilmFyn 2019-2023” her