• Print
  • + Del Side

Partnerskaber

 

Destination Fyn, Fyns tværkommunale non-profit turismeorganisation, er FilmFyns samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af bl.a filmturisme på Fyn.

 

 

 

VisionDenmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. FilmFyn er medinitiativtager og partner i klyngen, som samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst i den digitale visuelle industri. Læs mere på www.visiondenmark.dk

 

 

CineRegio
Cine-Regio – sammenslutningen af 43 europæiske regionale filmfonde – fra Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein til Apulia Film Fund, Italien, der alle arbejder med øje for vækst og kulturel mangfoldighed inden for de europæiske regioner.

 

KulturRegionFyn

Kulturregion Fyn – er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet omkring fremme af kultur på Fyn herunder visuel kultur. FilmFyn deltager aktivt i dette samarbejde med støtte til blandt andet projekter rettet mod unge.