• Print
  • + Del Side

Partnerskaber

CineRegio
Cine-Regio – sammenslutningen af 43 europæiske regionale filmfonde – fra Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein til Apulia Film Fund, Italien, der alle arbejder med øje for vækst og kulturel mangfoldighed inden for de europæiske regioner.

 

KulturRegionFyn

Kulturregion Fyn – er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet omkring fremme af kultur på Fyn herunder filmkultur. FilmFyn deltager aktivt i dette samarbejde med støtte til blandt andet projekter rettet mod unge: Edit24 og Give Me Five.

 

RegionSyd
Region Syddanmark
– Vækstforum i Region Syddanmark bidrager med kr. 900.000 til udvikling og etablering af site og service – Film Commission Fyn – for filmproducenter internationalt og nationalt.

 

 

UdviklingFyn

 

Udvikling Fyn er FilmFyns samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af bl.a filmturisme på Fyn og er partner i projektet Film Commission Fyn.

 

VisitDenmark

 

VisitDenmark og FilmFyn har et strategisk samarbejde qua vores nye internationale fokus med Film Commission Fyn. Vi deler viden og tekniske løsninger.

 

NSSP1
North Sea Screen Partners (NSSP)  
er et internationalt EU-Interregprojekt, der  skal styrke udviklingen af regionens eksisterende klynger på film-, TV- og medie-området inden for både erhverv og uddannelse samt trække investeringer til landene omkring Nordsøen.

 

NSSP2Som partner i NSSP har FilmFyn over en 4-årig periode været med til at realisere en række samarbejdsprojekter, videndeling og erfaringsudveksling. Fokusområderne har været forretningsudvikling, events, fælles tværnationale projekter og udviklingen af filmturisme på Fyn og i Danmark. Projektet er afsluttet i marts 2013, men det gode samarbejde mellem projektets parter fortsætter.

 

ryslinge-hojskole-nyRyslinge Højskole er en forberedende skole, der gennem undervisningen tilstræber, at eleverne udvikler sig personligt og tilegner sig teatermæssig viden og know-how samt kulturelle kundskaber og færdigheder.