• Print
  • + Del Side

Styrk produktionen af danske tv-serier – fra hele landet

Den mediepolitiske diskussion de seneste år har taget udgangspunkt i at dansk indhold skal styrkes i en medievirkelighed domineret af amerikansk indhold på Google, Facebook, HBO og Netflix.

I forbindelse med at den nye regering vil genåbne den mediepolitiske diskussion, foreslår FilmFyn at man tager udgangspunkt i en målsætning om at styrke kvalitet og mængde af danske tv-serier – fra hele landet.

Forslaget går ud på at 70 mio. kr. stigende over forligsperioden til 100 mio. kr. kan bruges til at støtte udvikling og produktion af højkvalitetsindhold fra hele landet. Det beløb der afsættes deles således at 75% af budgettet administreres fra den nuværende Public Servicepulje på Det Danske Filminstitut, og de resterende 25% deles mellem de to regionale filmfonde – Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn. En sådan model vil give “tv-serier fra hele landet” og følge intentionerne fra filmaftalen, hvor samtlige af folketingets partier var enige om at styrke ”film fra hele landet”.

Finansieringen af ordningen kan ske ved at de store streaming tjenester, herunder HBO og Netflix, pålægges at bidrage til dansk kultur ved at betale en procentdel af deres omsætning på det danske marked ind til den nye ordning.

FilmFyn har siden 2003 investeret i knap 100 film og tv-serier. De nyligt tilførte statslige midler fra filmaftalen må kun anvendes til filmstøtte og underligger et krav om kommunal medfinansiering. Det medfører, at FilmFyns økonomiske muligheder for at støtte tv-serier vil blive kraftigt reduceret i fremtiden. En uheldig konsekvens af en god beslutning i filmaftalen. Men det betyder at FilmFyn er helt klar til at kunne øge indsatsen på tv-serier der medfører vækst, udvikling og oplevelser på Fyn og som samtidig bidrager til at styrke det danske indholds position hos forbrugerne.

Download FilmFyns ønsker og forslag til ny medieaftale her.